LV ENG RUS

Noderīga informācija

Darbojoties noteiktu laiku apdrošināšanas sfērā, esam sapratuši, cik svarīgi ir Klientam ātri iegūt atbildes uz interesējošiem konkrētiem jautājumiem. Jautājiet, mēs atbildēsim pa telefonu +371 67878610 vai pa e-pastu info@musudominija.lv.

Mūsu Domīnija atrodas Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijas (www.fktk.lv) pārraudzībā. Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir pilntiesīga autonoma valsts iestāde, kas regulē un pārrauga Latvijas banku, krājaizdevu sabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas starpnieku, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku un privāto pensiju fondu darbību. FKTK mājas lapā atradīsiet oficiālu informāciju par apdrošināšanas tirgus izmaiņām un dažādu statistiku.

Mūsu Domīnija ir biedrs Latvijas Apdrošināšanas Brokeru asociācijā (www.brokers.lv). Šī asociācija apvieno lielāko vairumu apdrošināšanas brokeru, organizē brokeru apmācības, nosaka ētikas standartu, nodrošina vienotu informācijas telpu apdrošināšanas brokeriem. www.brokers.lv mājas lapā atradīsiet arī saites uz visiem normatīvajiem aktiem, likumiem, MK noteikumiem, kas regulē apdrošināšanas un pārapdrošināšanas tirgu.

KLIENTU SKOLA (www.klientuskola.lv) ikvienam jau esošam finanšu un kapitāla tirgus klientam vai topošajiem klientiem sniegs nepieciešamās pamatzināšanas pakalpojumu atbilstības (konkrētā klienta vajadzībām) un iespējamo nākotnes risku izvērtēšanai. Tāpat mājas lapā ir apkopota informācija, kas izskaidro finanšu sektora uzraudzības būtību un mērķus, Noguldījumu garantiju fonda un Apdrošināto aizsardzības fonda lomu un katras sektoru uzraugošās iestādes kompetences ietvarus.

Brokeru komisijas apmērs par brokera noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem.

  Balta Compensa BTA Ergo Gjensidige Baltic IF  Seesam Latvia BAN
Īpašuma apdrošināšana 20%
20% 18% 25% 20% 22,5% 30%
OCTA apdrošināšana 7%
10% 10% 10% 10% 9% 8%
KASKO apdrošināšana 15%    15%, 20% 11% 12% 13% 14% 15%
CTA apdrošināšana 20%   15% 16% 15% 18% 18%  
Kravu apdrošnāšana     12% 10%   18% 15%  
Nelaimes gadījumu apdrošināšana 15%   15% 20% 25% 15% 20%  
CAR apdrošināšana 15%     12%   18%    
Zaļās kartes apdrošināšana         7%   5%  
Ceļojumu apdrošināšana 15%   20%     15% 25%  
Veselības apdrošināšana           10%  

 

Klientu sūdzības izskatīšanas procedūra

 1. Klients var iesniegt sūdzību:

1.1. Mājas lapas (www.musudominija.lv) sadaļā „rakstiet mums”.

1.2. Nosūtot to pa e-pastu uz e-pasta adrese info@musudominija.lv

1.3. Personīgi nogādājot to SIA „Mūsu Domīnija” birojā Graudu ielā 68 - A224, Rīgā darba dienās no 09.00 līdz 18.00

2. Lai sūdzība tiktu pieņemta izskatīšanai, tajā jānorāda:

2.1. Sūdzības iesniedzēja vārds, uzvārds / nosaukums

2.2. Sūdzības iesniedzēja kontaktinformācija

2.3. Veids, kā Klients vēlas saņemt atbildi par iesniegto sūdzību.

2.4. Sūdzības būtība un detalizēts sūdzības apraksts.

3. Sūdzības iesniegšanas diena tiek reģistrēta SIA „Mūsu Domīnija” ienākošās korespondences uzskaites žurnālā.

4. Konsultāciju sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas jautājumos sniedz SIA „Mūsu Domīnija” valdes loceklim Andrim Grīnbergam. (Tel. 67878612; Mob.29444616; e-pasts: andris@musudominija.lv)

5. Atbilde uz Klienta iesniegto sūdzību tiek nosūtīta elektroniski pa e-pastu vai pastu (saskaņā ar Klientu sūdzību izskatīšanas procedūras 2.3.punktu) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tās saņemšanas.

6. Ja sūdzības izskatīšanas termiņš tiek pagarināts, par to tās iesniedzējam tiek paziņots, saskaņā ar Klientu sūdzības izskatīšanas procedūras 2.3.punkta nosacījumiem.

Gada pārskats Peļņas vai zaudējuma aprēķinsGada pārskats 2013 Aktivi

Gada pārskats Pasīvi